Jarosław Jachimowski – Prezes Zarządu
Tomasz Szyszło – Wiceprezes Zarządu
Marzena Maślak – Skarbnik
Bogdan Curzydło
Łukasz Łagożny - Prezes Zarządu
Łukasz Łagożny
Krystyna Gawlewicz
Tomasz Gawlewicz
Iwona Łuczycka