11 kwietnia br. to data, która przejdzie do historii sanockich biegów amatorskich. W tym bowiem dniu w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000781718 zostało zarejestrowane Stowarzyszenie Pozytywnie Zabiegani Sanok, które w 2022 przekształciło się w Stowarzyszenie SanOK Biega.

Pomysł założenia stowarzyszenia zrodził się już dawno. Grupa biegaczy amatorów najpierw zaczęła wspólne bieganie poprzez organizację Piątkowych piątek. Na pierwsze wspólne bieganie po Sanoku umówiło się kilka osób, które chciały sprawdzić, czy przyjmie się formuła biegania w grupie. Z każdym piątkowym spotkaniem było nas coraz więcej, a spotkania te stały się regularne. Za nami jest już blisko 350 takich spotkań.

Założone stowarzyszenie stało się swoistym ogniwem łączącym blisko już 7- letnią historię działania grupy oraz pozwoliło sformalizować nasze działania. Do tej pory nasze inicjatywy oparte były bowiem jedynie o spontaniczne akcje związane w głównej mierze ze sportem a realizowane były z własnych środków finansowych. Stowarzyszenie stworzyło nam możliwości ubiegania się o sponsorów, udział w projektach, sformalizowaną formę promocji miasta. Jak nowa nazwa grypy wskazuje nasi członkowie czują się częścią Sanoka i chcą reprezentować miasto na zawodach w całym kraju dumnie eksponując herb i logo miasta, zachęcają jednocześnie biegaczy do odwiedzenia Sanoka i pięknych Bieszczadów. W naszej grupie biegają osoby różnych zawodów, m.in. urzędnicy, nauczyciele, sprzedawcy, przedsiębiorcy, pracownicy biurowi i produkcyjni.

Aktualnie Stowarzyszenie reprezentują:
Prezes Stowarzyszenia – Jarosław Jachimowski, Wiceprezes – Tomasz Szyszło, Skarbnik – Marzena Maślak. Komisję rewizyjną tworzą Bogdan Chomiszczak, Sebastian Zieliński i Tomasz Rysz.

Głównymi celami  stowarzyszenia jest m.in.:
1) promowanie sportu, w tym w szczególności biegania, jako sposobu na zdrowy styl życia,
2) integracja wielopokoleniowa środowiska biegaczy oraz ich rodzin i przyjaciół;
3) promocja miasta Sanoka, powiatu sanockiego, Ziemi Sanockiej, Województwa Podkarpackiego oraz Polski,
4) promowanie różnych form współzawodnictwa sportowego, rekreacji ruchowej oraz rehabilitacji ruchowej, a także zasad aktywnego wypoczynku oraz zasad fair play,
5) działalność edukacyjna w zakresie kultury fizycznej, sportu, ekologii, turystyki,
6) działalność charytatywna,
7) działalność w zakresie pomocy społecznej,
8) promocja aktywności na rzecz osób niepełnosprawnych, wykluczonych
i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz przeciwdziałanie uzależnieniom
i patologiom społecznym,
9) tworzenie odpowiednich warunków do uprawiania sportu amatorskiego
i wyczynowego przez dorosłych, seniorów, młodzież i dzieci ze szczególnym uwzględnieniem biegów,
10) organizacja i uczestnictwo w imprezach sportowych, w szczególności biegów.

Już teraz nasze stowarzyszenie bierze udział w wielu akcjach charytatywnych, sprzątaniach szlaków górskich oraz terenów miejskich, wolontariat w imprezach sportowych.

Do tej pory stowarzyszenie zorganizowało szereg imprez sportowych, między innymi:

– 101 km w 101 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości – Bieg synów i córek pułku – biegi dla dzieci;

– 101 km w 101 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości – I SANOCKA SZTAFETA NIEPODLEGŁOSCI;

– Bieg mikołajkowy – biegi dla dzieci

Stowarzyszenie było także współorganizatorem a obecnie jest organizatorem Biegów Górskich Sanok.

Przed nami nowe wyzwania i nowe cele. Serdecznie zapraszamy do współpracy firmy, samorząd oraz wszystkich, którzy chcieliby w jakikolwiek sposób wesprzeć działalność stowarzyszenia.

Cała nasza Sanocka grupa biegowa zaprasza również do rozpoczęcia aktywności sportowej i dołączenia do naszej grupy.