Aby wstąpić w szeregi Stowarzyszenia SanOK Biega należy pobrać i wypełnić Deklarację członkowską i przekazać osobiści jednemu z członków zarządu.