Witajcie

W związku z braku quorum w pierwszym terminie i koniecznością zamknięcia roku 2021, zawiadamiamy o nadzwyczajnym walnym zebraniu członków Stowarzyszenia Pozytywnie Zabiegani Sanok.

Zarząd Stowarzyszenia Pozytywnie Zabiegani Sanok, zgodnie z § 20 pkt.7;ppkt.a. Statutu, zwołuje nadzwyczajne walne zebranie członków na dzień 23 marzec 2022 r. (Środa) o godzinie 18:00 w drugim terminie. 

Zebranie odbędzie się w siedzibie Stowarzyszenia, pod adresem: 38-500 SANOK ul. PRZEMYSKA 70. W przypadku braku quorum w drugim terminie, następny termin Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, zgodnie z § 19 Statutu, ustala się na dzień 31 marca  2022 r. (Czwartek) o godzinie 18:00. Uchwały podjęte podczas tego Zebrania będą prawomocne bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.

Prosimy o potwierdzenie odczytania wiadomości.

Tematy zebrania:

  • Podsumowanie i rozliczenie roku 2021
  • Plany na rok 2022

Pozdrawiamy Serdecznie

Zarząd Stowarzyszenia Pozytywnie Zabiegani Sanok

Please follow and like us:
Kategorie: Zebranie

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *