Zarząd Stowarzyszenia Pozytywnie Zbiegani Sanok, zgodnie z § 20 pkt.7;ppkt.a. Statutu, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków na dzień 10 grudnia 2019r. (Wtorek) o godzinie 19:00 w pierwszym terminie . Zebranie odbędzie się w 38-500 SANOK ul. PRZEMYSKA 70. W przypadku braku quorum w pierwszym terminie, następny termin Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, zgodnie z § 19 Statutu, ustala się na dzień na dzień 10 grudnia 2019r. (Wtorek) o godzinie 19:30 . Uchwały podjęte podczas tego Zebrania będą prawomocne bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.

Please follow and like us:
Kategorie: Zebranie